Tietosuoja

Tietosuoja-asetus (EU 2016/679) voimaan

Euroopan unioinin tietosuoja-asetuksen soveltaminen alkaa 25.5.2018

Tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan 24.5.2016. Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Tästä alkaen henkilötietojen, kuten asiakas- ja potilastietojen, käsittelyn on oltava uuden tietosuoja-asetuksen mukaista.

Tietosuoja-asetuksen mukaan Kuntayhtymän ja Kuusiolinna Terveys Oy:n on informoitava potilaita, asaikkaita ja muita henkilöitä henkilötietojen käytöstä ja annettava tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot. 

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet:

Asiakas- ja potilastietojen tarkastusoikeutta ja virheellisten tietojen korjaamista koskevat ohjeet ja lomakkeet: