Tuettu palkkatukityö

 

Palkkatuella työllistetään työttömiä, joita uhkaa syrjäytyminen työmarkkinoilta tai pitkäaikaistyöttömyys, vajaakuntoisia työnhakijoita, alle 25-vuotiaita nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä. Tavoitteena on edistää työttömän työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille sekä parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa.

Palkkatukityö on työsuhteessa tehtävää normaalityötä ja josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka.

Palkkatuki viittaa valtion rahallisesti tukemaan työllistämiseen, joka maksetaan työnantajalle. Te-toimisto harkitsee tapauskohtaisesti milloin työnhakijan työllistymistä voidaan edistää palkkatukea myöntämällä.

Tuettu palkkatukityö viittaa puolestaan siihen, että palkkatukityösuhteen tueksi on sovittu työ- ja yksilövalmennuksesta usein työtoiminnan jatkopolkuna. Kuussoten alueella tuettuja palkkatukityöpaikkoja järjestetään pääosin kunnissa ja Kuusiolinna Terveys Oy:n työpisteissä.