Paja66

Pajatoiminnan tarkoituksena on yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä käytännön tekemisen avulla edistää asiakkaan kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan elämänhallintaa ja selkiyttää elämäntilannetta. Toiminta on tarkoitettu pääasiassa alueen nuorille sekä pitkäaikaistyöttömille aikuisille.