Etsivä Nuorisotyö

 

Etsivän työn tarkoituksena on tukea alueen alle 29-vuotiaita kohti koulutus- ja työelämää sekä hyvää arkea. Etsivän työn valmentajat auttavat nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja ohjaavat tarvittavien palveluiden piiriin. Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Etsivä on helposti tavoitettavissa

Etsivä työ on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivään työhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja tai sosiaalityöntekijä.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai valtakunnallisen yhteydenottojärjestelmän kautta.

 

Etsivien yhteystiedot: Työllistymispalvelut

Etsivän nuorisotyön yhteydenottojärjestelmä: Yhteysetsivään.fi
 

Sen lisäksi, että kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään työhön, nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön. Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. (Nuorisolaki 27.1.2006/72).

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=NbY5nL1OfQI