Vammaisten palvelut

Vammaisille tarkoitettuja palveluja järjestetään sekä fyysisesti vammaisille tai pitkäaikaissairaille sekä kehitysvammaisille henkilöille, joilla on vammasta aiheutuvaa toimintakyvyn vaikeutta. Vammaisen elämänlaadun helpottamiseksi sekä riittävän hoivan ja huolenpidon turvaamiseksi voidaan myöntää palveluja vammaispalvelulain (380/1987), omaishoidon tuki-lain (937/2005) tai kehitysvammaisten erityishuolto-lain (519/1977) perusteella, mikäli muut sosiaalihuollon yleiset palvelut eivät ole riittävän kattavia.

Vammaispalveluja voidaan hakea oheisilla hakemuksilla tai ohjauksen ja neuvonnan saamiseksi ottamalla yhteyttä suoraan vammaispalvelun työntekijöihin. Palvelujen saaminen edellyttää palvelutarpeen arviointia ja palvelusuunnitelman laadintaa.

Vammaispalvelujen yhteystiedot

Kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalveluhakemukset