Lasten ja perheiden palvelut

Sosiaalihuollon palveluiden avulla pyritään tukemaan lapsia ja heidän vanhempiaan siten, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa kodissaan saaden osakseen turvallisen kasvuympäristön, tasapainoisen ja monipuolisen kehityksen sekä erityisen suojelun.

Lastenvalvojat hoitavat yhdessä lastenneuvoloiden kanssa lapsioikeudellisia palveluita kuten isyydentunnustaminen ja lasten huollosta sopiminen.

Apua lapsiperheen arkeen saa Varhaisen tuen perhepalveluista Kuusiolinna Terveys Oy

Suunnitelmallinen perhesosiaalityö on väline, jolla pitkittyvää lapsen tai perheen haastetta voidaan systemaattisesti pyrkiä ratkaisemaan eri toimintaympäristöissä. Perheen palvelutarve arvioidaan ja tarvittavat palvelut järjestetään suunnitelman mukaisesti. Palveluita voidaan järjestää joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaisesti.

Pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi voi tehdä lapsi tai hänen vanhempansa itse tai yhdessä peruspalveluiden työntekijän kanssa kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijöihin. Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään lastensuojelulaissa.

Lastensuojeluilmoitus