Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluiden tarkoituksena on edistää ihmisten hyvinvointia, turvallisuutta, osallisuutta,sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä yhteisöjen toimivuutta.

Sosiaalipalveluja järjestetään mm. tueksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen liittyvään tuen tarpeeseen, taloudellisen tuen tarpeeseen, osallisuuden edistämiseksi, päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen, äkillisiin kriisitilanteisiin liittyvään tuen tarpeeseen, lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi.


Sosiaalipalvelujen tarve arvioidaan pyynnöstä tai hakemuksesta sosiaalityöntekijöiden tai –ohjaajien toimesta. Palveluiden järjestämiseksi laaditaan suunnitelma ja hankitaan tarvittavat palvelut.

Neuvontaa ja ohjausta sosiaalipalveluihin