Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö

• Työpajatoiminta ja etsivä nuorisotyö ovat osa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän työllistymistä tukevia palveluita.

Paja66 järjestää työpajatoimintaa jokaisessa alueen neljässä kunnassa. Pajatoiminnan tarkoituksena on yksilö- ja ryhmävalmennuksen sekä käytännön tekemisen avulla edistää asiakkaan kykyä ja valmiuksia hakeutua koulutukseen ja työelämään. Tavoitteena on myös tukea asiakkaan elämänhallintaa ja selkiyttää elämäntilannetta. Toiminta on tarkoitettu pääasiassa alueen nuorille sekä pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Pajajakso koostuu suurimmaksi osaksi työtoiminnasta, joka on sisällöltään monipuolista ja vaihtelee pajoittain. Jokaiselle asiakkaalle tehdään yksilöllinen suunnitelma pajajakson ajalle. Yksilövalmentajalta saa apua esimerkiksi opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksien etsimiseen, raha-asioihin/asumiseen sekä terveyteen liittyviin asioihin. Lisäksi pajajakson aikana on mahdollisuus virkistystoimintaan erilaisten retkien ja liikunnan muodossa.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tukea alueen alle 29-vuotiaita kohti koulutusta ja työelämää sekä hyvää arkea. Etsivän nuorisotyön yksilövalmentajat auttavat nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja ohjaavat tarvittavien palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Työntekijät ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivään nuorisotyöhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja tai sosiaalityöntekijä. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai valtakunnallisen yhteydenottojärjestelmän kautta: Yhteysetsivään.fi

Sen lisäksi, että kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön. Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. (Nuorisolaki 27.1.2006/72).

Paja 66 & etsivän nuorisotyön yhteystiedot: Työllistymispalvelut