Perheoikeudelliset palvelut

• Isyysselvitykset, lapsen elatus-, huolto- ja tapaamisasiat kuuluvat lastenvalvojien palveluihin, joita tuottaa Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

• Erotilanteessa:

• Ohje tarvittavista tiedoista elatusavun määrän arviointia varten 
Varallisuusselvitys 
• Vanhemmuussuunnitelma
                    THL:n ohjeita vanhemmuussuunnitelman tekoon
                    THL:n vanhemmuussuunnitelmalomake

• Lisätietoa ja yhteystiedot: Lastenvalvojat

• Etelä-Pohjanmaan perheasiainneuvottelukeskus tarjoaa ammatillista keskusteluapua parisuhteen ja perheen kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Sivuvastaanotto sijaitsee Alavudella. Lisätietoa: Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus