Lastensuojelu

• Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua toteutetaan tekemällä asiakassuunnitelma sekä järjestämällä avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua ovat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto. (Lastensuojelulaki 3§)

• Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä säädetään Lastensuojelulain 25§:ssä.

• Lastensuojeluilmoitus tehdään ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon. Kuusiokuntien alueella ilmoitus tehdään Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymälle.

• Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai sähköisellä lomakkeella

• Sosiaalitoimistojen yhteystiedot

• Kuusiokuntien alueella sijaitsevat Kuusiolinna Terveys Oy:n lastensuojeluyksiköt Katajalinna (Ähtäri) ja Vuorenmaa (Soini)

• Sijoitukset yksikköön voivat tapahtua lastensuojelun avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona.

• Lisätietoa: Lastensuojeluyksiköt