Asiantuntija- ja terapiapalvelut sekä perheneuvonta (Osviitta)

• Osviitta tarjoaa apua perhesuhteisiin, lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai kasvatukseen liittyviin asioihin ja antaa psykologista neuvontaa ja tukea elämän kriisitilanteissa sekä päihde- tai riippuvuusongelmissa. Yksiköstä saa puhe- ja toimintaterapiaa sekä kuntoutusohjausta. Osviitta palvelee lapsia, nuoria, aikuisia, pariskuntia ja perheitä.

• Osviitan palveluja ovat:

- Perheneuvonta ja terapeuttiset tukipalvelut
- Psykologipalvelut
- Puheterapia
- Toimintaterapia
- Merkkaritoiminta (nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tuki)
- Kuntoutusohjaus ja neuropsykiatrinen valmennus

• Osviitta palvelee koko Kuusiokuntien alueella ja sen palvelut tuottaa Kuusiolinna Terveys Oy

• Yhteystiedot: Perhepalvelut