Asiakasohjaus

Asiakasohjauksen tehtävät

Asiakasohjauksen tehtävänä on tuottaa ikäihmisille palveluohjausta ja neuvontaa sekä tehdä tarvittaessa palvelutarpeen arviointi. Asiakasohjauksen tehtävänä on myös päättää ikääntyvien palveluista, mukaan lukien omaishoidontuki. Asiakasohjausyksikössä tehdään yhteistyötä omaisten, palveluntuottajien, kolmannen sektorin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Asiakasohjaajien yhteystiedot