Toimielimet

Yhtymäkokous

Kunnat nimeävät yhtymäkokousedustajat jokaiseen kokoukseen erikseen.

Yhtymähallitus

Anttila Lasse pj
Pirttimäki Heimo vpj
Ahopelto Tytti
Hiironniemi Silja
Paukkunen Yrjö
Laitila Rauno
Ruismäki Virpi
Laasala Kari
Raitanen Hilkka
Hautakangas Helena                     
Poukka Pasi

Yksilöjaosto

Hiironniemi Silja, pj
Laitila Rauno vpj
Paukkunen Yrjö
Pirttimäki Heimo
Raitanen Hilkka


Tarkastuslautakunta

Perälampi Paula
Varila Riikka
Källi Mikko
Kajander Ilkka