Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä kuntayhtymässä ovat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltija on kuntayhtymän johtaja

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Yhtymähallitus

Linkit avaavat pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.

Anttila Lasse, pj (pdf)
Laitila Rauno, vpj (pdf)
Alasaari Tiina (pdf)
Hautala Pentti (pdf)
Katajamäki Anu (pdf)
Kuusisto Eila
Eloranta Esa
Raitanen Hilkka (pdf)
Hokkanen Heli (pdf)
Pirttimäki Heimo (pdf)
 

 


Tarkastuslautakunta

Linkit avaavat pdf-asiakirjan, joka avautuu uuteen ikkunaan.

Riihimäki Hannu, pj (pdf)
Åkerman Tuula, vpj (pdf)
Onnela Toivo (pdf)
Varila Riikka (pdf)