Asiakasmaksut

Kunnat/kuntayhtymät päättävät asiakasmaksujen suuruudesta asiakasmaksulaissa ja asetuksessa säädetyissä rajoissa.

Kunta/kuntayhtymä määrää palveluista asiakkaalta perittävät asiakasmaksut, perii ne asiakkaalta ja päättää asiakasmaksujen perimättä jättämisestä. Niistä palveluista, joista ei säädetä laissa kunta/kuntayhtymä päättää itsenäisesti.

Asiakasmaksulaki velvoittaa kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä maksun silloin, kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Asiakasmaksujen alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon.

Terveydenhuollon asiakasmaksujen tarkistus (hinnasto) 1.1.2022

Sosiaalihuollon asiakasmaksujen tarkistus (maksutaulukko) 1.1.2022

Asiakasmaksuohjekirja 26.5.2021 § 36

STM Muistio 9.11.2021 Asiakasmaksujen indeksitarkistus  

Tiedote Asiakasmaksuista heinäkuu 2021