Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti (EP-SOTTI)

07.01.2021

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaan perusturva, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä, Lapuan kaupunki, Ilmajoen kunta ja Isonkyrön kunta ovat käynnistäneet yhteistyössä sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän käyttöönottoprojektin (EP-SOTTI). Projektin tavoitteena on ottaa organisaatioiden sosiaalihuoltojen käyttöön uusi yhtenäinen asiakastietojärjestelmä. Yhteiseksi asiakastietojärjestelmäksi tulee TietoEVRY Oyj:n tarjoama sosiaalihuollon LifeCare.

Kyseessä on moniorganisaatiomallia tukeva asiakastietojärjestelmä, jonka tavoitteena on saavuttaa yhtenäiset sosiaalihuollon asiakasprosessit ja työkäytännöt. Organisaatiot käyttävät samaa sosiaalihuollon järjestelmää siten, että he ovat kukin itsenäinen toimija ja järjestelmän sisältämät asiakastiedot ovat organisaatiokohtaiset. Alueiden sosiaalipalvelut myöntää siis edelleen oma kunta ja EPSHP tarjoaa tietojärjestelmän alueen kuntien käyttöön. 

Sosiaalipalveluiden asiakastietojärjestelmän taustalle on suunniteltu yhteiset ohjaustiedot ja yhtenäisellä rakenteisella kirjaamisella tullaan saavuttamaan sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta tasalaatuista ja aikaisempaa paremmin hyödynnettävissä olevaa tietoa. THL on määritellyt vuonna 2017 valtakunnalliset sosiaalihuollon palvelutehtävät, palvelut ja käyttöoikeudet, jotka on otettava käyttöön lain mukaan vuoden 2021 alkuun mennessä. THL jatkaa valtakunnallisten määräysten laajentamista sosiaalipalveluiden kokonaisuuteen, mm. asiakirjamalleihin.

Osana asiakastietojärjestelmäprojektia alueen sosiaalihuollot liittyvät yhteisellä järjestelmällä Kelan Kanta-arkistoon, joka tarkoittaa lain mukaisten asiakastietojen tallentamista sähköisesti Kanta-arkistoon tässä vaiheessa organisaation omaan käyttöön. Myöhemmin palvelun on tavoitteena laajentua niin, että sosiaalihuollon arkistosta voi tarkastella asiakkaana omia tietojaan suojatussa yhteydessä samoin kuin terveydenhuollon puolella OmaKanta-palvelussa.

Asiakastietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu portaittain. Ensimmäisinä palvelua alkavat käyttää JIK ja Suupohja 15.10.20 alkaen ja muut aiemmin mainitut sote-organisaatiot 1.1.21 alkaen.

Asiakastietojärjestelmien yhtenäistämistä on valmisteltu aikaisemmin sote- ja maakuntauudistuksen sosiaalihuollon konsolidointiprojektissa.