Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttuu 1.7.2021 alkaen

28.06.2021

Uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös kauan odotetut säännökset palveluasumisen maksuista. Lue lisää STM:n tiedotteesta.

Etelä-Pohjanmaalla on laadittu yhteinen asiakasmaksuohjekirja ja yhteinen muutostyö alueella jatkuu syksyllä. Kuusoten alueella kotihoidon ja palveluasumisen palveluissa oleville on lähetetty henkilökohtaiset kirjeet koskien muutoksia. Asiakasmaksut - Kuusiokuntien terveyskuntayhtymä

Terveydenhuollossa uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit. Sen sijaan käyttämättömistä ja peruuttamattomista terveydenhuollon vastaanotoista saadaan periä maksu jatkossa myös mm. opiskelijaterveydenhuollossa, äitiysneuvonnassa, hoitajan vastaanotoissa ja laboratoriotoiminnassa. Peruuttamattoman vastaanoton maksun saa periä yli 18 -vuotiaalta, vaikka varsinainen palvelu on maksuton.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatto säilyy 683 eurossa. Maksukatosta löytyy tarkempaa tietoa asiakasmaksulain (734/1992) 6§. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun (seurantajakso kalenterivuosi). Ainoastaan lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai - palvelusta saa periä ns. ylläpitomaksun myös maksukaton täytyttyä.