Miten Kuusiokunnissa on varauduttu koronaepidemiaan

31.03.2020

Kokonaisuutena Kuusiokuntien alueella varautumistilanne on hyvä. Tavoitteena on hidastaa epidemian leviämistä ja suojata yli 70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia mahdollisimman hyvin sekä suunnitella tarvittavat epidemian aikaiset toimenpiteet ennakkoon.

Pandemiasuunnitelma on päivitetty

Yhteistyössä KuusSoTe:n, Kuusiolinna Terveys Oy:n ja alueen kuntien kanssa ja hyväksytty KuusSoTen yhtymähallituksessa 26.3.2020.

Pandemiajohtoryhmä nimetty

Pandemiajohtoryhmän puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Maria-Liisa Nurmi ja varapuheenjohtajana hallintoylilääkäri Erkki Kesti.
Jäseninä:
KuusSoTe
Sosiaalityön johtaja Jutta Paavola
Vanhustyön johtaja Elina Luoma

Kuusiolinna Terveys Oy
Toimitusjohtaja Tero Järvinen
Johtava lääkäri Karoliina Liski
Tartuntatautilääkäri Marjo Ala-Salmi
Ikäihmisten palvelujohtaja Marika Nevanpää
Sosiaalipalvelujohtaja Maarit Lehtonen
Tartuntatautihoitaja Piritta Pasto
Hygieniahoitaja Raija Uusi-Hakimo
Terveyspalvelujen palvelupäällikkö Maria Keto
Palvelupäällikkö kuntouttava hoito ja kotisairaala Riitta Paalanen

Kunnat
Kaupunginjohtaja Liisa Heinämäki, Alavuden kaupunki
Kunnanjohtaja Pentti Turunen, Kuortaneen kunta
Kunnanjohtaja Johanna Rannanjärvi, Soinin kunta
Kaupunginjohtaja Jarmo Pienimäki, Ähtärin kaupunki

Työryhmä kokoustaa säännöllisesti tilanteen mukaan 2-3 kertaa viikossa, tarvittaessa useammin. Lisäksi kuntayhtymän johtaja ja hallintoylilääkäri osallistuvat kerran viikossa kuntien poikkeusolojen johtoryhmän toimintaan. Kuusiolinna Terveyden johtoryhmä ja KuusSoTen johtoryhmä sekä epidemian aikaiset työryhmät kokoontuvat säännöllisesti. Tavoitteena on, että tällä toimintamallilla pystytään parhaiten koordinoimaan toimintaa ja löytämään yhteisiä ratkaisuja sekä varmistamaan tiedonkulku.

Poikkeusoloissa johtovastuu sote-palveluista on KuusSoTe:lla

Vastaavana toimielimenä toimii KuusSote:n yhtymähallitus. Kuntayhtymän virassa oleva hallintoylilääkäri tekee päätökset mm. karanteenista ja eristämisestä. Yhtymähallitus on antanut kuntayhtymän johtajalle erityistoimivallan tehdä päätöksiä yhtymähallituksen sijasta. Tällä varmistetaan joustava ja nopea päätöksenteko tilanteiden niin vaatiessa.

Koko kunnan johtovastuu myös poikkeusoloissa on kunnanjohtajilla.

Kuusiolinna Terveys toimii KuusSoTen ja kuntien kanssa tiiviissä yhteistyössä ja tuottaa alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Mistä toimintaohjeet tulevat?

Poikkeusoloissa toimitaan Valtioneuvoston antamien viranomaisohjeiden mukaan. Ohjeita on noudatettava. Paikallisesti päätetään ohjeiden toimeenpanosta.

Ohjeiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä ja rajata sen leviäminen riskiryhmään kuuluvien joukkoon. Ohjeistukset ne on tehty kaikkien meidän suojaksi.

Mitä toimenpiteitä on tehty?

Kiireetöntä toimintaa supistetaan, jotta saadaan lisäresurssia epidemian aikaiseen työhön

Koronavirustartunnan osalta näytteenotosta huolehtii sairaanhoitopiiri

Hengitystieinfektiopoliklinikka on aloittanut toimintansa Alavuden pääterveysasemalla 20.3.2020

Pandemiaosasto valmisteltu ja avataan tarvittaessa Alavuden pääterveysaseman tyh-jän osaston tiloihin, akuuttiosasto Alavudella ja kuntoutusosasto ja Otsonlinnan kun-toutuskeskus Ähtärissä jatkavat normaalisti toimintaansa

Päivätoiminnat (mm. ikäihmiset ja toimintakeskukset), kuntouttava työtoiminta ja työpajojen toiminta ja palveluliikenne on keskeytetty 13.3.2020 alkaen

Vierailukielto tehostetun palveluasumisen yksiköissä, vuodeosastoilla ja kehitysvam-maisten yksiköissä 13.3.2020 alkaen

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmään kuuluvien potilaiden kiireettömiä vastaanottokäyn-tejä on hoidettu mahdollisuuksien mukaan videovastaanottojen kautta/puhelimitse tai käynti on peruttu tai siirretty 17.3.2020 alkaen

Perhepalveluissa on osittain supistetut palvelut

Sosiaalitoimistot auttavat toimeentuloon ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa ja erityisesti kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevista

Neuvonta ja ohjauspalveluita on lisätty ja psykososiaalinen ja arjen tuki on järjestetty

Etäyhteydet ovat laajasti käytössä

Virallinen tiedottaminen

Viralliset tiedotteet julkaistaan KuusSoTen ja Kuusiolinna Terveyden nettisivuilla sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kuntien omilta sivuilta on linkki näille sivuille.

Sairastuneiden määrät ilmoitetaan sairaanhoitopiirikohtaisesti. Tarkempia paikkakuntakohtaisia tietoja meillä ei ole käytettävissä perustuen tietosuojaan. Sivuilla on myös epidemiaan liittyviä ohjeita ja tiedotteita, joita on hyvä seurata.

KuusSoTe
Maria-Liisa Nurmi
Kuntayhtymän johtaja

Erkki Kesti
Hallintoylilääkäri

Kuusiolinna Terveys Oy
Tero Järvinen
Toimitusjohtaja

Karoliina Liski
Johtava lääkäri