Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä myy käytöstä poistamaansa tavaraa Kiertonet-kauppapaikassa

16.09.2020

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä hyödyntää Kiertonet-palvelua, jonka välityksellä kuntayhtymä jatkossa myy käytöstä poistamaansa tavaraa.

Kiertonet-palvelu on internetissä toimiva ja kiertotaloutta vauhdittava julkisen tavaran avoin kauppapaikka. Julkisella tavaralla tarkoitetaan verovaroin hankittua omaisuutta. Kiertonetissä julkisen sektorin toimijat myyvät heille tarpeetonta omaisuuttaan nettihuutokaupalla. Ostajina voivat toimia niin yksityiset, yritykset kuin julkiset toimijatkin.

Kuntayhtymämme haluaa tämän palvelun avulla lisätä avoimuutta: kuntalaisilla on näin hyvä mahdollisuus saada tietoa, mitä tavaraa olemme myymässä. Palveluun voi tutustua alla olevasta linkistä.

 http://kiertonet.fi