OsKu -hanke

OsKu (Osallisuutta kuntoutuksesta) – hanke toteutetaan ajalla 1.9.2015 – 31.12.2017. Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY–keskus ESR-rahoituksella. Hanke toimii Alajärven, Alavuden, Lapuan, Soinin ja Vimpelin alueella ja sitä hallinnoi Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä.
Hanketuloskortti


OsKu - Kenelle?

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyisyyttä sekä yhteiskunnallista osallisuutta.

OsKu - Mitä?

  • - Edistetään työmarkkinoiden ulkopuolella olevien pitkäaikaistyöttömien ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työ- ja toimintakykyä sekä osallisuutta
  • - Lisätään määrällisesti työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi tarkoitettua toimintaa
  • - Varmistetaan toiminnan laatu luomalla kriteerit toiminnalle ja monipuolistetaan kuntouttavan toiminnan muotoja
  • - Tuetaan sosiaalisen kuntoutuksen palvelujärjestelmän muotoutumista osallistuvissa kunnissa
  • - Luodaan maakunnallinen toimijaverkosto sosiaalisen työllistämisen ja kuntoutuksen osaamisen vahvistamiseksi

OsKu - Miten?
Hankkeessa kehitetään asiakasryhmää tukevia palveluita ja niiden sisältöjä.
Kehittämistyö tapahtuu yksilö- ja ryhmänohjauksesta saatujen kokemusten ja palautteiden pohjalta.

Hankekuntien sosiaalitoimen työntekijöistä muodostettu kehittäjäryhmä toimii projektityöntekijöiden kehittämistyön tukena sekä luo toiminnan vakiinnuttamiselle ja juurruttamiselle edellytyksiä kunnan perustoimintaan.

_______________________________________________________

Yhteystiedot:
Projektityöntekijä Mira Järvelä (KuusSoTe)
mira.jarvela@kuussote.fi
p. 040-5374978