Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain mukaan tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena on kunnan päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen. Ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan asiaomaisen luottamushenkilön tai viranhaltijan omia sidonnaisuuksia, velvollisuus ei siten koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä kuntayhtymässä ovat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet. 

Ilmoitusvelvollisia viranhaltija on kuntayhtymän johtaja

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Yhtymähallitus

Anttila Lasse, pj
Laitila Rauno, vpj
Alasaari Tiina
Hautala Pentti
Katajamäki Anu
Heroja-Anttila Mari
Källi Mikko
Raitanen Hilkka
Hokkanen Heli
Annala Mikko
Pirttimäki Heimo
Nurmi Maria-Liisa, esittelijä


Tarkastuslautakunta

Riihimäki Hannu, pj
Åkerman Tuula, vpj
Onnela Toivo
Varila Riikka