Kuusiolinna Terveys Oy:n ikäihmistenpalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.6.2017

keskiviikko 20. syyskuuta 2017

Kuusiolinna Terveys Oy:n ikäihmistenpalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.1.–30.6.2017

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on saanut hakemansa palvelut.

Palvelutarpeen arviointi

kiireellisissä 1 arkipäivä
kiireettömissä 7 arkipäivän sisällä

Omaishoidon tuen asioissa yhteydenotto

7 vuorokauden sisällä

Omaishoidon tuen myöntäminen

0-1 kuukautta.

Kotihoidon palvelut

3-4 arkipäivän sisällä

kiireellinen kotihoito 1-2 arkipäivän sisällä

Palveluasuminen

8 kk

Ympärivuorokautinen hoiva

1–16 kuukautta