Ikäihmisten palveluiden odotusajat 1.7-31.12.2016

torstai 12. tammikuuta 2017

Kuusiolinna Terveys Oy:n ikäihmistenpalveluiden keskimääräiset odotusajat 1.7.–31.12.2016.

Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen,
kun henkilö on saanut hakemansa palvelut.


Palvelutarpeen arviointi
kiireellisissä 1 arkipäivä
kiireettömissä 7 arkipäivän sisällä

Omaishoidon tuen asioissa yhteydenotto
7 vuorokauden sisällä

Omaishoidon tuen myöntäminen
0-1 kuukautta

Kotihoidon palvelut
3-4 arkipäivän sisällä
kiireellinen kotihoito 1-2 arkipäivän sisällä

Palveluasuminen
12 kuukautta

Ympärivuorokautinen hoiva
13–16 kuukautta