HOIVAKOTI PELIMANNISSA AVAINASEMASSA HYVÄ HENKILÖSTÖ

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Hoivakoti Pelimannissa Alavudella on hyvässä yhteistyössä kuntayhtymän ja Kuusiolinna Terveyden sekä Attendon kanssa sovittu, AVI:n päätöksen tultua, perjantaina ja tämän viikon maanantaina tarvittavista toimenpiteistä Pelimannin asukkaiden hoidon turvaamiseksi. Tässä vaiheessa tavoitteena on saada talon arki ja sen rutiinit toimimaan. Pelimannissa on sen koko toiminnan ajan ollut hyvä ja osaava henkilöstö, josta heille suuret kiitokset. Kuntayhtymän tärkein tehtävä on nyt järjestää riittävästi henkilöstöä niin, että työntekijät jaksavat työssään.

Pelimannin johtamisesta vastaa kuntayhtymän vanhustyön johtaja. Kuntayhtymä on tehnyt Attendon ja Kuusiolinna Terveyden kanssa henkilöstönvuokraussopimukset. Talossa työskentelevät tutut Attendon työntekijät jatkavat ja Kuusiolinnan varahenkilöstöstä saadaan avuksi asukkaille tuttuja hoitajia. Henkilöstön työvuorot on huolehdittu kahdeksi viikoksi eteenpäin. Tilanne suunnitellaan silloin uudestaan.

Samoin neuvotteluissa on sovittu tukipalvelujen järjestämisestä niin, että siivous-, pyykki- ja ruokapalvelu on saanut omat työntekijät, mikä helpottaa hoitajien työtä.

Pelimanniin on myös järjestetty Etelä-Pohjanmaalla käytössä oleva Effica-potilastietojärjestelmä, joka helpottaa lääkärin ja hoitajien työtä. Henkilöstön lääkeluvat ovat kunnossa. Lääkäri on tällä viikolla käynneillä yksikössä.

Kuntayhtymä järjestää omaisille omaisten illan ensi viikolla 18.2. ja 19.2.2019.

Arvioivat keskustelut toimijatahojen kanssa käydään sitten kun yksikön toiminta on päässyt hyvin käyntiin.

Maria-Liisa Nurmi

Kuntayhtymän johtaja

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

040-5549528 maria-liisa.nurmi@kuussote.fi