ATTENDO PELIMANNIN TOIMINTA KESKEYTETTY ALAVUDELLA -Asukasturvallisuudesta huolehdittu

perjantai 8. helmikuuta 2019

Länsi-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt ennalta ilmoittamattoman valvontatarkastuksen Attendo Pelimanniin Alavudella 7.-8.2.2019.

Attendo Pelimannissa on 45 tehostetun palveluasumisen ja 15+5 palveluasumisen paikkaa. Kuusiokuntien sote-palvelujen tuottaja Kuusiolinna Terveys Oy on alihankintana ostanut palvelut Attendolta. Toiminta on alkanut 8.1.2019.

Aluehallintoviraston tarkastuksessa on ilmennyt puutteita yksikön toiminnassa niin, että asukasturvallisuutta ei pystytä riittävästi takaamaan.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt yksikköön keskeyttämispäätöksen 8.2.2019.

Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä palvelujen järjestäjänä ottaa toiminnan haltuunsa välittömästi hyvässä yhteistyössä Attendo Oy:n ja Kuusiolinna Terveys Oy:n kanssa. Yksikön johtajana toimii kuntayhtymän vanhustyön johtaja.

Asukkaille järjestetään yksikköön turvallinen ja Valviran luvan mukainen hoito. Asukkaita ei siirretä yksiköstä muualle.

Lisätietoja:

Maria-Liisa Nurmi

Kuntayhtymän johtaja, Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä

040-5549528

maria-liisa.nurmi@kuussote.fi